Ffarmacoeconomeg – Cwrs byr 2 ddiwrnod yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor

EBRILL 12-13, 2018

Cefndir
Mae gwaith y GIG yn dyrannu adnoddau cyfyngedig a phrin i gyllido meddyginiaethau yn gofyn am wneud penderfyniadau a gefnogir gan dystiolaeth gadarn. Mae’r cwrs hwn yn cynnig trosolwg cynhwysfawr o werthuso ffarmaeconomaidd a dulliau asesu technoleg iechyd i aelodau o weithlu’r GIG neu’r sawl sydd â diddordeb mewn sut mae’r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud.


At bwy y mae’r cwrs wedi’i anelu?

Fferyllwyr, clinigwyr, gweithwyr proffesiynol mewn meysydd iechyd cysylltiedig, myfyrwyr ôl-radd a phobl eraill a chanddynt ddiddordeb mewn ffarmaeconomeg ac sydd eisiau dysgu am ddulliau asesu technoleg iechyd a sut i’w defnyddio. Does dim angen gwybod unrhyw beth am economeg i ddod ar y cwrs.

 

Yn edrych ar:

 

  • Meddyginiaeth a’r GIG (gan gynnwys meddyginiaethau canser)
  • Cyflwyniad i Asesu Technoleg Iechyd
  • Canlyniadau cleifion
  • Synthesis tystiolaeth
  • Gwerthuso economaidd ar sail treial
  • Costau a defnydd adnoddau
  • Modelu economaidd iechyd
  • Gwerthuso beirniadol

Cyfarwyddwr y Cwrs: Yr Athro Dyfrig Hughes, gyda chefnogaeth gan siaradwyr gwadd

Pris: £750 (Yn cynnwys prydau bwyd a llety yn Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor)

Manylion pellach: http://cheme.bangor.ac.uk/digwyddiadau/ffarmacoeconomeg-cwrs-byr-34917