Monthly Archives: January 2018

Pharmacoeconomics 2- day short course at the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation, Bangor University

12-13 APRIL 2018 Background The allocation of finite and scarce resources to fund medicines by the NHS requires decisions to be made that are supported by robust evidence.  This course offers a comprehensive overview of pharmaceconomic evaluation and health technology assessment methods for those working within the NHS or with an interest about how these decisions are made.   Who

Read more

Ffarmacoeconomeg – Cwrs byr 2 ddiwrnod yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, Prifysgol Bangor

EBRILL 12-13, 2018 Cefndir Mae gwaith y GIG yn dyrannu adnoddau cyfyngedig a phrin i gyllido meddyginiaethau yn gofyn am wneud penderfyniadau a gefnogir gan dystiolaeth gadarn. Mae’r cwrs hwn yn cynnig trosolwg cynhwysfawr o werthuso ffarmaeconomaidd a dulliau asesu technoleg iechyd i aelodau o weithlu’r GIG neu’r sawl sydd â diddordeb mewn sut mae’r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud.

Read more